Uutiset

Kankaanpään Mailan toimintakäsikirja on julkaistu

Kankaanpään Maila on yli ”kuusikymppinen”, kokenut, mutta jatkuvasti kehittymishaluinen seura, jolla on pitkät perinteet seuratyön tekemisestä ja merkittävä rooli Pohjois- Satakuntalaisten liikuttajana. Seuran tahtotilana on ollut kasvattaa jäsenmääriä ja saada mahdollisimman moni toimintaan mukaan. KaMa tarjoaa pelaajapolun lisäksi monipuolista toimintaa seuran eri tehtävissä. Mieluinen tehtävä jokaiselle voi löytyä joukkueiden toimihenkilöistä, tuomaritoiminnasta, valmennuspuolelta tai talkootehtävistä.

Seuratoimintaan mukaan tulemista helpottaa se, että kaikilla on tiedossa seuran tehtävä,
yhteinen tahtotila, tavoitteet ja toimintaa ohjaavat säännöt.

Näiden tarpeiden pohjalta on seuralle laadittu toimintakäsikirja, jossa
käsitellään seuran toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät. Kirja on tarkoitettu kaikille
seuratoiminnassa mukana oleville ja sen tavoitteena on, että me ymmärrämme yhteiset
pelisäännöt ja sitoudumme niihin.


Utunen

Toimintakäsikirjassa käsitellään muun muassa seuran historia, organisaatio vastuualueineen, joukkueiden toiminta ja peluuttaminen eri ikäryhmissä. Lisäksi olemme koonneet sinne ohjeistusta seuratoiminnan kehittämisen kannalta tärkeisiin asioihin, kuten tuomari- ja valmentajakoulutus, seuratoimijoiden perehdytys ja palautejärjestelmän kehittäminen.

Palautejärjestelmän kehittäminen on yksi keskeisimmistä menestystekijöistä
seuratoiminnan kehittämisessä. Palautetta otetaan pelaajilta, seuratoimijoilta ja pelaajien
vanhemmilta. Saadun palautteen perusteella tehdään kehittämissuunnitelma, joka
saatetaan kaikkien seuran toiminnassa mukana olevien tietoon.

Hyvän seuran tuloksena voidaan pitää kasvavaa jäsenmäärää, urheilumenestystä ja
tyytyväisiä seuratoimijoita sekä harrastajia.

Toivottavasti tämä uunituore seuran toimintakäsikirja osaltaan vahvistaa Kankaanpään
Mailan vahvaa tekemistä ja luo edellytyksiä vieläkin parempaan seuratyöhön sitoutuneen
Kama-perheen mukana.

Toimintakäsikirjaan voit tutustua täältä:   Toimintakäsikirja2021

G-pojista Superiin samassa seurassa!